Regulamin

Regulamin

 

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce: 22-23 lutego 2014 – Hala ERGO ARENA Gdańsk/Sopot
3. Organizator: Komitet Organizacyjny Halowych Mistrzostw Świata SOPOT 2014
4. Podział konkurencji na dni:

    22 lutego
    godz: 10:00
    K - 5-bój (60m pł, wzwyż, kula, w dal)
    M - 7-bój (60m, w dal, kula, wzwyż)

    godz: 16:00
    K - 60m el. i F, 400m el., 800m (serie), 3000m (serie), 60m pł el. i F, wzwyż, w dal, 800m (5-bój)
    M - 60m el. i F, 400m el., 800m el., 1500m (serie), tyczka, trójskok, kula

    23 lutego

    godz.: 10:00           
    K - 200m el., chód 3000m,
    M - 200m el., 7-bój (60m pł, tyczka), chód 5000m,

    godz.: 15:00     
    K - 200m F, 400m F, 1500m (serie), tyczka, kula, trójskok, 4x400m
    M - 200m F, 400m F, 800m F, 3000m (serie), 60m pł el. i F, wzwyż, w dal, 1000m (7-bój), 4x400m

5. Warunki uczestnictwa: do startu uprawnione są zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 1994 i starsi (z ważną na rok 2014 licencją wystawioną przez PZLA), posiadający min. II klasę sportową (w wielobojach i w chodzie sportowym - klasę pierwszą), oraz młodsi (z ważną licencją) ,którzy uzyskali wynik na poziomie klasy mistrzowskiej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Działu Szkolenia PZLA w czasie Halowych Mistrzostw Polski Juniorów 2014.
W skokach długich mogą startować zawodnicy legitymujący się, z sezonu letniego 2013 (zawody kalendarzowe) lub halowego 2014 (wyniki uzyskane w Polsce na halach ze Świadectwem PZLA), wynikiem:
w dal K/M - 6.00/7.50, trójskok K/M - 12.40/15.20.

6. Zasady rozgrywania konkurencji:

 • w biegach na 60m, 60m pł, 200m, 400m i 800m (mężczyzn) rozegrane zostaną eliminacje i finały, w pozostałych biegach bezpośrednio finały lub serie na czas.
 • wysokości w skokach:
 • tyczka: K - 3.40-3.60-3.80-3.90-4.00-4.10-4.20-4.30-4.40 i co 5 cm
 • tyczka: M – 4.50-4.70-4.90-5.00-5.10-5.20-5.30-5.40-5.50 i co 5cm
 • wzwyż: K - 1.70-1.75-1.79-1.82 i co 2 cm
 • wzwyż: M – 2.04-2.08-2.12-2.16-2.19-2.22-2.25 i co 2 cm
 • Odległość "belki" od zeskoczni dla HMP w trójskoku: K: 11.00, M: 13.00

Biegi sztafetowe 4x400 m zostaną rozegrane wg następującej zasady:

 1. do startu zostaną zaproszone najszybsze sztafety klubowe wg tabel PZLA sezonu letniego 2013
  - kobiety - 6 sztafet
  - mężczyźni - 5 sztafet i SKLA Sopot (gospodarz)
 2. w przypadku braku potwierdzenia udziału przez klub do dnia 3 lutego 2014 zostaną zaproszone kolejne sztafety z tabel 2013.

7. Nagrody: za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymują medale.


8. Zgłoszenia: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych, który wraz z instrukcją zamieszczony jest pod adresem: www.domtel-sport.pl/zgloszenia/. System zgłoszeń otwarty jest od dnia 3.02.2014 r. do godz. 15.00 w dniu 17.02.2014 - patrz "Regulamin i Terminarz Imprez PZLA 2013” strony 16-18 § 1, 2 i 7. W zgłoszeniu należy podać pełną datę urodzenia zawodnika, imię i nazwisko trenera oraz numer licencji zawodnika i klubu.
Zamówienia na noclegi należy kierować bezpośrednio do jednego z trzech podanych poniżej hoteli:

 1. Hotel Bursztyn, Sopot, ul. E. Plater 12/19 tel. 585514068, 515263163
 2. Villa Flaming, Sopot, ul. E. Plater 12/19 tel. 585514068, 515263163
 3. Sanatorium Leśnik, Sopot, ul. 23 Marca 105 tel. 585517263

9. Zasady finansowania: koszty organizacji zawodów pokrywa Komitet Organizacyjny HMŚ SOPOT 2014 i PZLA, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby. Opłata startowa wynosi 10,- zł od zgłoszonego zawodnika (w wielobojach – 15,- zł). Karą za nieterminowe zgłoszenie, w wypadku jego przyjęcia w miarę możliwości technicznych, jest podwyższenie opłaty startowej o 50,- zł.

10. Weryfikacja: kart zdrowia, licencji klubowych i licencji zawodników oraz przyjmowanie opłat startowych będzie odbywać się dnia 21.02.2014 w godz: 15:00-17:30 i 19:30-21:30 oraz 22.02.2014 w godz: 9:00-15:00 w pomieszczeniu delegata technicznego PZLA w hali ERGO ARENA (przeszklona sala przy wejściu C1).

11. Odprawa techniczna
W związku z tym, że Halowe Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane dwa tygodnie przed mistrzostwami świata i celem przetestowania wszelkich urządzeń, ekip technicznych i organizacyjnych odbędzie się odprawa techniczna z kierownikami ekip, trenerami i sędzią głównym celem omówienia procedur obowiązujących podczas Halowych Mistrzostwach Polski.
Miejsce: Sala Konferencyjna ERGO ARENA, 21.02.2014 godz. 18.00

Uwagi:
1. Wojewódzkie ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminów,
2. Z opłat startowych zwalnia się uprawnionych zawodników, zgłoszonych w regulaminowym terminie.
3. Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
4. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski zobowiązani są do występowania podczas zawodów (łącznie z dekoracjami) w ubiorach klubowych zgodnych z wzorami zarejestrowanymi w PZLA (wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski). Zawodnicy występujący w innych niż opisane wyżej ubiory i posiadający nieregulaminowe napisy mogą być dyskwalifikowani lub nie dopuszczani do startu. Nie przewiduje się zabezpieczania na „bramce” taśm do zaklejania nieregulaminowych napisów.

Partnerzy

Energa Lotto
Ergo Hestia eBilet.pl KGHM Mercedes-Benz Nata
Port Lotniczy 4F LPP Nutrend Orlen
Polanik Pomorska TV SKM Tamex

PARTNERZY MEDIALNI

Dziennik Bałtycki Radio Gdansk Trojmiasto.pl

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Sopot PZLA Ministerstwo Sportu i Turystyki